Şehircilik Şûrası
Şehircilik Şûrası
SN. BAKAN'IN SUNUŞU
 
Şuralar, fikir alışverişlerinin yapıldığı ve gelişime yön veren kararların alındığı toplantılardır. Devlet kurumlarının düzenlediği şuralar ise; yatırımların gerçekleştirilmesi, kurumların politikalarının belirlenmesi ve stratejik kararların alınmasında yol gösterici olarak kabul edilmiştir.
 
Ülkemizde; kurumsal örgütlenme ve yapılanma, mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler, şehirleşme gündeminde yaşanan ulusal ve uluslararası gelişmeler ve belediyelerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi kapsamında bir Şehircilik Şurası düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.
 
Şehircilik Şurası’nda; ülkemizin saygın akademisyenleri, bürokratları ve uzmanlarıyla beraber ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın görev alanına giren konulara ilişkin durum tespitleri ve incelemeler yapılacak, sorunlar belirlenecek, stratejiler geliştirilecek, akabinde çözüm önerileri sunulacaktır.
 
Şuramızın ana teması “Şehircilikte Yeni Vizyon”dur.
 
Hedefimiz; Türkiye’nin yeni şehircilik vizyonunu, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde paydaşlarla birlikte belirlemektir.
 
Şuramızın süreceği 3 ay boyunca; Şehirlerimizde Kimlik, Planlama ve Tasarım’dan Kentsel Dönüşüm’e, Şehirleşme, Göç ve Uyum’dan Şehirleşmenin Yeni Vizyonunda Yerel Yönetimlerin Rolü’ne kadar çok geniş bir yelpazede çalışma fırsatı bulacağız.
 
Şehircilik Şurası sonrası yayımlanacak olan Sonuç Bildirgesi’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mensuplarına, şehircilik alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar ile uzmanlara önemli bir başvuru kaynağı olacağına inanıyorum.
 
Şehircilik Şurası münasebetiyle vakitlerini Türkiye’nin Şehirleri için ayıracak olan saygıdeğer bilim adamlarımıza, üniversitelerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin değerli mensuplarına katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyor, başarılar diliyorum.
 
Ayrıca, Şehircilik Şurası’nın gerçekleşmesi için üstün gayretlerine şahit olduğum Şura Yönlendirme Kurulu ve Şura Genel Sekreterliği’ni de çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum.
 
Şehircilik Şurası’ndan elde edilecek sonuçların Yeni Türkiye idealimize hizmet etmesini, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum.
   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Mehmet ÖZHASEKİ
                                                                                                                                                                                                                                                                Çevre ve Şehircilik Bakanı