Şehircilik Şûrası
Şehircilik Şûrası

 8-9 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Şûra Genel Kurul toplantılarına 45 farklı üniversiteden 94 üye, 53 farklı sivil toplum kuruluşu/özel sektörden 72  üye ve 79 farklı kamu kurumundan 159 üye katılmıştır. Toplamda Genel Kurul 325 üyeden oluşmuştur.