Şehircilik Şûrası Ortak Çalışma Toplantısı
18 Nisan 2017

24-25 Nisan 2017 tarihlerinde Ankara'da, Şura sekreteryası, komisyon başkanları ve bazı üyelerin desteğiyle; komisyon raporları arasında olabilecek çakışma, uyumsuzluk ve tekrarların giderilmesi ve eksik kalan alanların tamamlanmasına yönelik teknik bir çalışma yapılacaktır.