ŞÛRA ÇALIŞMA TAKVİMİ

 ŞEHİRCİLİK ŞURASI KOMİSYONLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

 

Şura Gündeminin Belirlenmesi

Aralık 2016

Komisyon Konuları ve Üyelerinin Belirlenmesi

Aralık 2016

Şura Komisyonlarının Çalışmalara Başlaması

(Şura Açılış Toplantısı)

(Komisyonların 1. Toplantısı)

27 Ocak 2017

Şura Komisyonları Çalışma Süresi

180 Gün

Komisyon Raporlarının Teslimi

Ağustos 2017

 

Komisyon Raporlarının Basımı

Ağustos 2017

Şûra Çağrısı Yapılması

Ağustos 2017

Şûra Üyelerine Tebligat Yapılması ve Raporların Gönderilmesi

Ağustos 2017

 

Şûra Genel Kurulu’nun Yapılması

Eylül 2017

Şûra Çalışmalarının Kitap Haline Getirilmesi ve Dağıtılması

Ekim-Kasım 2017