Komisyonların Çalışma Konuları Belirlendi
09 Ocak 2017

Şehircilik Şûrası kapsamındaki komisyonlar ve komisyonların çalışmalarına ilişkin tavsiye çalışma konularının belirlenmesinde ülkemizdeki kentleşmeye ilişkin fırsatlar ve sorun alanları temel alınmıştır. 

Aşağıda bu kapsamda katılımcı bir yaklaşımla geliştirilmiş Komisyon başlıkları ve tavsiye edilen çalışma alanları açıklanmaktadır;